Begeleide intervisie 2
ZorgNed+

Wat ga ik leren?

In deze modules ligt het accent op de studieloopbaanleerlijn. De basiscompetenties die worden nagestreefd zijn adequaat omgaan met feedback, het eigen handelen evalueren en bijsturen, een persoonlijke sterkte/zwakte analyse maken, eigen deskundigheid via zelfstudie, vorming of supervisie verhogen, over het eigen handelen en op de eigen beleving van de situatie reflecteren.

Contact

Heb je nog vragen? Ga dan naar het contactformulier

Inschrijven

Dit kan via het inschrijvingsformulier

s