Nederlands 1
Algemene Vakken

Wat ga ik leren?

“Horen, zien en… spreken” Je leert uit een tekst de essentie halen. Je maakt helder gestructureerde samenvattingen en weet je zelf ook mondeling goed gestructureerd uit te drukken. Je maakt kennis met taaltermen zoals “onderwerp”, “homoniem” en “metafoor”.

Teksten structureren

  • Oefenen van de vier vaardigheden: luisteren, spreken, schrijven, lezen
  • Leesstrategieën, spreekstrategieën, luisterstrategieën
  • Hypotheses vormen en bijstellen over teksten
  • Betekenis van onbekende woorden afleiden uit de context
  • Relevante informatie uit teksten in kernwoorden noteren
  • Doel, doegroep en medium van teksten bepalen
  • Inhoud van teksten op samenvattende en gestructureerde wijze weergeven.

Nieuws

Kies tussen AAV @class en AAV@home!

Contact

Heb je nog vragen? Ga dan naar het contactformulier

s