Financiële verrichtingen
Boekhoudkundig assistent

Wat ga ik leren?

In deze module leer je bank- en kasverrichtingen boekhoudkundig verwerken en klanten- en leveranciersdossiers beheren.

Deze thema's komen aan bod:

 • in- en uitgaven aan de hand van kasdocumenten en bankafschriften verwerken
 • boekingsposten verwerken in opdracht van de dossierbeheerder boekhouden of de hoofdboekhouder
 • de inkomsten en uitgaven van de onderneming volgens de procedures controleren en registreren
  • de liquide middelen boekhoudkundig verwerken
  • ontvangsten en uitgaven controleren
  • nagaan welke vorderingen en schulden open staan
  • het verloop van krediettermijnen signaleren in het kader van klantenopvolging
  • aangiftes voor de kredietverzekeringsmaatschappij voorbereiden
  • kredietdossiers administratief opvolgen
 • alert zijn voor fraude
  • procedures inzake fraudebestrijding nauwgezet uitvoeren
  • onregelmatigheden signaliseren 
 • een database van klanten- en leveranciersdossiers beheren 
  • leveranciers- en klantenlistings make
  • leveranciers- en klantenfiches up-to-date houden 
  • rapportering maken over klanten- en leveranciersdossiers volgens vastgelegde procedure
 • de kas/contanten op orde houden 
  • van en naar vreemde valuta omzetten
  • kasverrichtingen opvolgen
  • contanten klaarmaken om ermee naar de bank te gaan
 • ...

Contact

Heb je nog vragen? Ga dan naar het contactformulier

Inschrijven

Dit kan via het inschrijvingsformulier

s